VB Airsuspension
Nieuws

EVEN VOORSTELLEN: DE AFDELINGEN HRM EN FINANCE

Geplaatst op 14-11-2018

Afdeling HRM
De afdeling HRM is een kleine faciliterende afdeling die zich richt op het werven en managen van mensen die binnen het bedrijf werken. Dit gebeurt op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Het doel? De juiste mensen op de juiste plek zetten en de medewerkers optimaal laten presteren in een veilige werkomgeving, om zo als organisatie de beste resultaten te behalen. Denk bij de werkzaamheden aan zaken als recruitment, arbeidsomstandigheden, het beantwoorden van personeelsvragen, het adviseren van het management en het uitvoeren van diverse administratieve taken.

Afdeling Finance
Deze afdeling is samen verantwoordelijk voor het verwerken van facturen, het maken van financiële rapportages en het bewaken van administratieve processen. Door deze informatie te verwerken, verrijken zij alle andere afdelingen binnen VB-Airsuspension. Ze zorgen daarom niet alleen voor alle financiële informatie, maar denken ook mee én sturen VB-Airsuspension aan. De afdeling heeft dus een soort ‘navigatiefunctie’!

Maak kennis met onze afdelingen HRM en Finance

(v.l.n.r. Steffan Knippenborg, Wilma Vrieze, Miranda van Eerden, Stephanie Kerkdijk en Eddy de Vos)

Steffan Knippenborg
Functie: Corporate Controller

Steffan is verantwoordelijk voor het verzorgen van de controle van alle ondernemingen die onder de VB-Airsuspension Group vallen. Ook stelt hij de rapportages voor het management samen en coördineert hij het budget.

Wilma Vrieze
Functie: Administratie

Wist u dat Wilma al 22 jaar werkzaam is bij VB-Airsuspension? Ze houdt zich bezig met de dagelijkse boekhouding van de Nederlandse bedrijven binnen de VB-Airsuspension Group en het bijhouden van het HR- en salarisprogramma Humanwave voor de salarisverwerking. Ook stelt zij wekelijks de betalingen samen en verzorgt zij de btw-aangiftes.

Miranda van Eerden
Functie: Administratie

Tot het takenpakket van Miranda behoort de inkoop-, debiteuren- en crediteurenadministratie. Daarnaast verzorgt zij de aangiften voor de buitenlandse btw en het CBS.

Stephanie Kerkdijk
Functie: HR-adviseur

Stephanie houdt zich als HR-adviseur bezig met het personeels- en organisatiebeleid. Hieronder valt het geven van advies aan management en leidinggevenden met betrekking tot de ontwikkelingen van de medewerkers. Ook houdt zij zich bezig met werving en selectie, verlof en ziekte, functionerings- en beoordelingsgesprekken, salarissen en ARBO en heeft zij contact met het UWV en detacheringsbureaus.

Eddy de Vos
Functie: Hoofd boekhouding

Samen met Wilma en Miranda verzorgt Eddy de administratie van de Nederlandse bedrijven binnen de VB-Airsuspension Group en van de Duitse dochteronderneming. Daarnaast neemt Eddy de ziekmeldingen aan, regelt hij de subsidies in samenwerking met de afdeling Engineering en beheert hij de verzekeringen.

Victor Benno